Đầu tư quỹ mở có được hưởng lãi kép không? - Bách khoa toàn thư

Các quỹ mở là một loại đầu tư tập trung vào việc đầu tư vào các tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các khoản tiền gửi. Lợi ích của việc đầu tư vào quỹ mở bao gồm đa dạng hóa rủi ro và quản lý chuyên nghiệp của các nhà quản lý quỹ.

Bách khoa toàn thư - Trả lời câu hỏi của bạn, trong đầu tư quỹ mở, bạn sẽ nhận được lãi suất hoặc lợi nhuận từ việc đầu tư vào các tài sản trong quỹ. Tuy nhiên, việc hưởng lãi kép phụ thuộc vào cơ chế chi trả lãi suất hoặc lợi nhuận của từng quỹ mở cụ thể.

Một số quỹ mở có chính sách chi trả lãi suất hoặc lợi nhuận kép, bằng cách tái đầu tư lãi hoặc lợi nhuận thu được trở lại vào quỹ. Tuy nhiên, các quỹ mở khác có thể không áp dụng chính sách này và sẽ trả lãi suất hoặc lợi nhuận duy nhất từ các khoản tiền gửi ban đầu.

Do đó, bạn cần tìm hiểu cụ thể về quỹ mở mà bạn muốn đầu tư để biết chính sách chi trả lãi suất hoặc lợi nhuận của nó.


Ví dụ về lãi kép trong quỹ mở có thể như sau:

Giả sử bạn đầu tư 10 triệu đồng vào một quỹ mở với mức lợi nhuận hàng năm là 10%. Sau năm đầu tiên, bạn sẽ nhận được 1 triệu đồng lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình, do đó tổng số tiền bạn sẽ có là 11 triệu đồng.

Năm thứ hai, nếu quỹ mở tiếp tục có mức lợi nhuận là 10%, bạn sẽ không chỉ nhận được lợi nhuận từ số tiền ban đầu là 10 triệu đồng, mà còn từ số tiền lợi nhuận 1 triệu đồng mà bạn đã nhận được trong năm đầu tiên. Vì vậy, lợi nhuận cho năm thứ hai sẽ là 10% của 11 triệu đồng, tương đương với 1,1 triệu đồng.

Khi kết thúc năm thứ hai, tổng số tiền bạn sẽ có là 12,1 triệu đồng, bao gồm số tiền ban đầu của bạn là 10 triệu đồng và số tiền lợi nhuận kép trong 2 năm là 2,1 triệu đồng (tổng số tiền lợi nhuận bạn nhận được là 1 triệu đồng năm đầu tiên và 1,1 triệu đồng năm thứ hai).

Do đó, với lãi kép, số tiền bạn đầu tư ban đầu sẽ được tính lãi trong năm đầu tiên, và số tiền lãi được tính từ số tiền ban đầu cộng với số tiền lãi đã được tính trước đó trong các năm sau đó.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn